Overslaan en naar de inhoud gaan
AmstelveenSport

Buiten sporten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

Vandaag 29 april heeft het bestuur van Van Zijderveld de volgende brief ontvangen van de gemeente Amstelveen en AmstelveenSport. Vooralsnog kunnen alleen kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen buiten trainen en recreatief sporten. Badminton Nederland stelt sportprotocol op.

Aan besturen van sportverenigingen

Datum: 29 april 2020
Betreft: Buiten sporten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

Geacht bestuur,

Na de persconferentie van premier Rutte vorige week ontving u van ons een brief met nadere informatie over de versoepeling van de coronamaatregelen en het verzoek een plan van aanpak te maken. Wij danken u voor uw inzet en initiatieven om kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zo veilig mogelijk buiten te kunnen laten sporten. Het is mooi dat de jeugd weer mogelijkheden krijgt om te kunnen sporten, weliswaar onder de voorwaarden van de geactualiseerde noodverordening die vandaag is vastgesteld voor de regio Amsterdam Amstelland. Vooralsnog betekent dit dat alleen kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen buiten mogen trainen.

Als gemeente en AmstelveenSport staan wij klaar om waar nodig de Amstelveense sportaanbieders te adviseren bij het opstarten van de sportactiviteiten. De contactpersonen zullen wij onderaan deze brief herhalen. Wij hopen dat ook de andere sportactiviteiten in de komende weken weer opgestart kunnen worden en wachten daarvoor de ontwikkelingen af. Deze periode is een beproeving voor ons allemaal. Weer kunnen sporten heeft een positieve werking op onze gezondheid en sociale leven.

Na de brief die wij u vorige week stuurden is er inmiddels meer informatie beschikbaar, de ontwikkelingen gaan snel. De landelijke sportkoepel NOC*NSF (www.nocnsf.nl en https://nocnsf.nl/sportprotocol ) heeft diverse protocollen ontwikkeld die u kunt gebruiken voor uw sporters als ook hun ouders. In deze protocollen staat heel duidelijk wat de regels zijn waaronder gesport kan worden op de sportaccommodaties. Bovendien is materiaal beschikbaar met de regels die u zichtbaar op de accommodatie kunt ophangen.

Naast deze protocollen van het NOC*NSF is in onze regio een noodverordening van kracht, die u aantreft in de bijlage. Hierin staat op pagina 9 informatie over de versoepelde maatregelen voor het sporten voor jongeren en kinderen.

Wij willen u vragen om zelf uw plan van aanpak te toetsen aan de protocollen/richtlijnen van zowel het NOC*NSF als de noodverordening en uw plan vervolgens ter informatie aan ons toe te sturen. In dit plan verzoeken wij u aan te geven hoe u de eerste lijn handhaving, die wij aan de vereniging vragen, heeft georganiseerd. Het is belangrijk dat het sporten onder begeleiding en toezicht plaatsvindt om te bewaken dat de richtlijnen worden nageleefd. Wij vragen u om ons ook te melden wanneer de sportlocatie weer open gesteld wordt voor kinderen en jeugd. Wanneer u aan bovenstaand heeft voldaan, kunt u conform uw plan van start gaan met de sportactiviteiten op uw accommodatie. Zowel de toetsing als eventuele waarneming van uw activiteiten vindt achteraf plaats door de gemeente dan wel AmstelveenSport. Indien niet aan de richtlijnen wordt voldaan zal bestuurlijke handhaving noodzakelijk zijn. Gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen is belangrijk om veilig te kunnen sporten zonder gezondheidsrisico’s.

Tevens vragen wij u andermaal naar de mogelijkheden om niet-leden te betrekken bij activiteiten en om dit ook in het plan op te nemen. Dit met het doel om zo veel mogelijk kinderen en jongeren een kans te geven mee te doen, mits dit verantwoord kan worden georganiseerd. Voor uw vereniging is dit ook een kans om potentiële nieuwe leden te interesseren voor de sport.

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op:

Gemeente Amstelveen: 
Tjipke Bokma, t.bokma@amstelveen.nl; 020 – 540 4051

AmstelveenSport: 
Heleen van Ketwich Verschuur, h.vanketwichverschuur@amstelveensport.nl
Joris van Soerland, j.vansoerland@amstelveensport.nl

 

Sportprotocollen en trainingen

In samenwerking met sportbonden, gemeenten en RIVM heeft NOC*NSF een algemeen sportprotocol opgesteld.

Op basis van dit protocol heeft Badminton Nederland een specifiek badmintonprotocol opgesteld. Dit protocol kunnen verenigingen gebruiken om activiteiten op een verantwoorde manier voor te bereiden en om hierover in gesprek te gaan met de gemeente.

 

Wat betekent dit voor sporten bij Van Zijderveld?

Sporthal De Meerkamp, het zwembad en de conditietraining aan het Oostelijk Halfrond blijven vooralsnog gesloten. Indoor sporten is nog niet toegestaan.
Het bestuur bekijkt de opties van het opzetten van- of deelnemen aan een buitensportactiviteit voor/door de jeugd van Van Zijderveld. Indien het bestuur mogelijkheden ziet, worden de ouders/verzorgers van jeugdleden zo spoedig mogelijk geïnformeerd.