Overslaan en naar de inhoud gaan
organisatie

Correspondentie

actuele informatie rond de club

Bestuurs- en verenigingsberichten

Over de algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering
Toelichting
Alle personen met een geldig e-mailadres in de Van Zijderveld ledenadministratie ontvangen een e-mailuitnodiging met de agenda en stukken van de Algemene Ledenvergadering.
Niets ontvangen?
Neem dan contact op met de secretaris voor de agenda en stukken en voor het actualiseren van je (e-mail)registratie in de ledenadministratie.
NB: deze registratie staat los van je nieuwsbriefabonnement dat je zelf kan bewerken.

Datum volgende ALV
De eerstvolgende Algemene Ledenver Vergadering is gepland op vrijdag 26 april, aanvang 19:00 uur in Sportcafé De Meerkamp. Van der Hooplaan 239a Amstelveen.
Date next General Board Meeting
The next General Members Meeting is scheduled for Friday, April 26, starting at 19:00 in Sportcafé De Meerkamp. Van der Hooplaan 239a Amstelveen.

Explanation General Board Meeting
The invitation to the General Board Meeting is addressed to all persons with a valid e-mail address in the Van Zijderveld membership administration. The invitation, documents, and the meeting are only in Dutch.

Clubinformatie en formulieren

Statuten
 • De statuten zijn bij notariële akte vastgesteld op 27 september 2001;
 • Heb je vragen? Neem contact op met het bestuur.
Huishoudelijk Reglement
 • Het Huishoudelijk Reglement (HHR) is vastgesteld op 14 juni 2019;
 • Heb je vragen? Neem contact op met het bestuur.
Zo word je lid

Als je lid van onze vereniging wilt worden maak je dat op één van onze speelavonden kenbaar bij de aanwezige trainers of leiding in de sportzaal De Meerkamp. Je krijgt dan een aanmeldformulier aangereikt (beschikbaar in onze rode kast). Vul het formulier in en geef het aan de trainer/leiding.
Aanmelden kan ook via een digitaal aanmeldformulier

Opzeggen doe je zo

Opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren uiterlijk twee maanden vóór afloop van het verenigingsjaar (dus vóór 1 juni).
Opzeggen doe je schriftelijk per post of per e-mail bij de penningmeester:


Vraag om een bevestiging van ontvangst.

Contributie

De contributietarieven voor deelname aan de activiteiten bij onze vereniging worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en staan hier op de website.

 • De contributie is vastgesteld in de ALV op 14 juni 2019;
 • Heb je vragen? Neem contact op met het bestuur.


Aanmelden competitie

Om je aan te melden voor de competitie ligt in onze rode kast in sporthal De Meerkamp een map met competitieformulieren. Vul een formulier in en geef het aan de trainer.
Aanmelden kan ook via een digitaal formulier dat je hieronder kan downloaden, invullen en mailen:

 1. Download het competitieformulier op jouw computer ;
 2. Open het formulier in Adobe Acrobat Reader op jouw computer;
 3. Vul het formulier in;
 4. Mail het formulier naar tc@vanzijderveld.nl.
Privacy
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft onze vereniging een privacyverklaring opgesteld, waarin wordt beschreven hoe de vereniging met de persoonsgegevens van haar leden omgaat en hoe de privacy van de leden wordt beschermd.
 • De Privacyverklaring is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2019;
 • De Privacyverklaring is opgenomen in het HHR per 14 juni 2019;
 • Heb je vragen? Neem contact op met het bestuur.
Vrienden van Van Zijderveld
Vrienden van Van Zijderveld
Onze vereniging behaalt elk jaar aansprekende resultaten in de bonds- en jeugdcompetitie. Voor deze successen moet hard worden gewerkt. Onze vereniging heeft de "Vrienden van Van Zijderveld" hard nodig bij inkoop van shuttles en trainings- en wedstrijdmaterialen.
 • De "Vrienden van Van Zijderveld" helpen de club financieel met giften op vrijwillige basis;
 • Zowel periodieke- als eenmalige giften worden zeer op prijs gesteld;
 • Heb je vragen? Neem contact op met het bestuur.