Overslaan en naar de inhoud gaan
ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, maandag 5 februari 2018

 

Beste Van Zijdervelders,

Het bestuur van badmintonvereniging Van Zijderveld nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 5 februari 2018, aanvang 20.15 uur in Sportcafé De Meerkamp, Van der Hooplaan 239 Amstelveen.

Zoals in de nieuwsbrief van eind december 2017 is aangekondigd hebben twee bestuursleden te kennen gegeven hun functie te willen neerleggen:

  • Maikel Spruyt (Algemeen Bestuurslid)
  • Artina Spruyt (Penningmeester)

Daarnaast hebben we nog een vacature op de functie van secretaris.

Dit betekent dat op de Algemene Ledenvergadering ten minste twee nieuwe bestuursleden moeten worden gekozen, in ieder geval voor de posten penningmeester en secretaris.

Zonder compleet bestuur is het immers zo goed als onmogelijk om na afloop van dit seizoen als vereniging door te gaan, ik hoop dan ook voor de komende vergadering al leden gesproken te hebben die deze uitdaging willen aangaan. Heb je interesse? Meld je dan bij mij: Jurjen Douma jr. tijdens de trainingen of per mail via: voorzitter@vanzijderveld.nl

Wij hopen op een grote opkomst onder de leden c.q. de ouders/verzorgers van de leden tijdens de ALV.

De agenda kan je downloaden van de pagina: http://www.vanzijderveld.nl/nl/vereniging.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bestuur,

Jurjen Douma jr
Voorzitter.

Tags