Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik abonneer mij op de nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief


Overzicht meest recente nieuwsbrieven

toelichting

Het aanmelden voor de nieuwsbrief gaat via zogenaamde "tweewegverificatie". Dat wil zeggen dat we een email zenden naar het hiernaast ingevulde emailadres. In die email staat een button (met een link) waarop je moet klikken om te bevestigen dat je onze nieuwsbrief op dat emailadres wilt ontvangen. Doe je dat niet, kom je niet in onze verzendlijst voor toezending van de nieuwsbrief.

Geen bevestigings email ontvangen? Kijk dan in de spam- of reclamemap van je emailsoftware. Soms komt onze bevestigingsmail in één van deze mappen terecht.
Gerechtvaagdigd belang
De grondslag voor verwerking van persoonsgegevens door badmintonvereniging Van Zijderveld is dat het noodzakelijk is voor het behartigen van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Naast registratie voor facturatie van de contributie en lidmaatschap van Badminton Nederland, ontvangen nieuwe leden de nieuwsbrief waarmee de club haar leden zo goed mogelijk informeert over de producten en diensten die de club haar leden aanbiedt of kan aanbieden.

De AVG/GDPR*) zegt letterlijk dat de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang (één van de rechtsgronden voor gegevensverwerking). Wanneer je je beroept op het gerechtvaardigd belang, moet je kunnen aantonen dat jouw belangen als vereniging bij de verwerking van de persoonsgegevens voor reclame-/informatiedoeleinden zwaarder doorwegen dan het recht op privacy van de betrokkene. In het geval van direct marketing geeft de Europese wetgever je het voordeel van de twijfel, maar je dient nog wel telkens een belangenafweging te maken.

Klantrelatie met leden
Nieuwe leden ontvangen de nieuwsbrief via de mediacommissie door middel van een “soft opt-in”. Indien de elektronische communicatie een ‘gelijksoortige dienst of product’ betreffen als voortvloeit uit de overeenkomst, de geadresseerde is in feite een bestaande klant, is toestemming van de betrokkene niet verplicht. Op basis van de huidige concepttekst van de e-Privacy verordening kan worden volstaan met een mogelijkheid tot opt-out of het aanbieden van een recht van verzet om rechtmatig aan e-marketing te doen.

Actieve toestemming niet-leden
Als er nog geen klantrelatie is, mogen gegevens alleen verzameld worden via een “opt-in”. Ons registratieformulier voor een nieuwsbriefabonnement voldoet aan deze eisen.

*) AVG/GDPR = Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation
Van Zijderveld bewaart en verwerkt je gegevens uit het inschrijfformulier voor de volgende doelen:
  • Voor facturatie van de verenigingscontributie en lidmaatschap van Badminton Nederland;
  • Het samenstellen en verzenden van een persoonlijke nieuwsbrief;
  • Het toezenden van informatie over de producten en diensten die je van ons afneemt of kan afnemen;
  • Het incidenteel toezenden van aanbiedingen van Van Zijderveld-producten en van producten van de sponsoren van de club;
  • Het samenstellen en verzenden van een jaarlijkse verjaardagskaart.
Als je geen nieuwsbrief van Van Zijderveld meer wilt ontvangen, dan kun je je uitschrijven. Je kunt dat doen door op de link in een door Van Zijderveld verstuurde nieuwsbrief te klikken.

Via een "nieuwsbrief" versturen dan nog wel de statutair verplichte informatie van het bestuur aan de leden van de vereniging, zoals een uitnodiging voor een periodieke Algemene Ledenvergadering.